חיפוש
  • רדיו כחול לבן

אלול (ראשי תיבות) "אני לדודי ודודי לי"

חודש אלול הוא החודש האחרון בלוח השנה היהודי, החודש משמש כהכנה לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה. זהו חודש במהלכו אנו עורכים חשבון נפש ומסכמים את אירועי השנה החולפת כדי להשתפר לקראת בוא הימים הנוראים.

בהיסטוריה היהודית חודש אלול הוא חודש של סליחה וכפרה.

היה זה ארבעים יום לאחר שמשה עלה להר סיני, למחרת היום בו קיבלו בני ישראל את התורה במעמד רווי הוד למרגלות הר סיני. על פי חישוביהם היה משה אמור לרדת מן ההר באותו היום, וכשהוא בושש להגיע הם האמינו שמת. אז החליטו למצוא לעצמם מנהיג אחר ויצרו עגל זהב אותו הם עבדו.

למחרת, בשבעה עשר בתמוז, ירד משה מן ההר ולוחות הברית בידו. כשראה את עם ישראל עובדים את עגל הזהב הוא השליך את הלוחות אל הארץ ושברן. לאחר מכן הוא שב אל ההר כדי להתחנן לבורא העולם שימחל לבניו על החטא החמור שביצעו.

בראש חודש אלול שב משה אל ההר בפעם השלישית ובידיו שתי לוחות, עליהם שוב יחרות האלוקים את עשרת הדיברות. הוא שהה על ההר ארבעים יום, מראש חודש אלול ועד ליום כיפור, שאז מחל האלוקים מחילה גמורה על חטא העגל ואמר "סלחתי, כדבריך!"

במהלך שהותו על הר סיני, גילה האלוקים למשה את סוד "שלוש עשרה המידות", פסוקים מיוחדים המתארים את מידות הרחמים של בורא העולם. בכל פעם שבני ישראל יאמרו פסוקים אלו הם יעוררו את רחמיי, אמר. מני אז, ארבעים יום אלו הם ימי רחמים וסליחות.


בחודש הזה "חודש אלול" אנו עורכים חשבון נפש את חודש אלול יש להקדיש לסיכום מעשינו בשנה החולפת, מתוך רצון לתקן את הדרוש תיקון לקראת בואה של השנה החדשה.


רדיו כחול לבן מברך את מאזיניו בברכת כתיבה וחתימה טובה

27 צפיות