חיפוש
  • רדיו כחול לבן

חג החנוכה/חג האורים

"כשעמדה מלכות יון הרשעה, על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך... מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך... ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול." (מתוך תפילת "ועל הנסים")


חג החנוכה או "חג האורים" הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים. ימים אלה הם ימי הודאה, שאותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש, ונס פח השמן. החג מצוין באמירת הלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה, בשמונת הימים מ-כ"ה כסלו עד ב' בטבת (או ג' בטבת). חנוכה נחשב כמצווה דרבנן. חנוכה הוא אחד משני החגים הבולטים ביותר (כמו גם חג הפורים) שנוספו למסורת ישראל, על ידי חז"ל.


סיפור נס פך השמן בתלמוד הבבלי במסכת שבת נאמר כי אירע נס פך השמן כאשר החשמונאים כבשו את ירושלים וביקשו לחדש את העבודות בבית המקדש השני. עבודות אלו כללו את הדלקת המנורה. רק פך קטן של שמן טהור נמצא. זיהו שהשמן שבפך לא נטמא בכך שהיה עדיין סגור בחותם הכהן הגדול. ובו כמות מספקת רק להדלקת יום אחד, בעוד שהכנת שמן טהור חדש והבאתו למקדש אורכות שמונה ימים, (בשל הליכי הטהרה הנדרשים). אולם אירע נס, והשמן הספיק להדלקת המנורה שמונה ימים. לזכר נס זה, חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים. שמונת הנרות רומזים לשמונה הימים של חנוכה ולא לנרות המקדש, שהיו שבעה במספר. אמנם מותר היה להדליק את המנורה בשמן טמא, שכן טומאה הותרה בציבור בהיעדר שמן טהור, אך לחשמונאים היה חשוב להאיר בשמן טהור בלבד.רדיו כחול לבן מברך את מאזיניו בברכת חג חנוכה שמח


8 צפיות